Erica 150 jaar

Financiën


Aan een jubileumfeest van 9 dagen zijn natuurlijk kosten verbonden. Het bestuur is daarvoor druk doende fondsen te werven. Zo worden subsidies aangevraagd, sponsoren gezocht en hebben we enkele donaties mogen ontvangen. Ongekend hoe "onze" bedrijven ons dorp steunt als sponsoren. Daarvoor nu al dank namens de bewoners OP ERICA.   Onze Sponsoren.


Als straat of buurt kunt u, voor uw eigen activiteiten rond de straatversieringen, verlichting en bv. praalwagen, een eigen spaarrekening openen bij een willekeurige bank. Hieraan zijn weinig kosten verbonden. Houdt u er wel rekening mee dat de gelden op zo'n spaarrekening wel opgegeven moet worden bij de belasting.
U kunt ook uw straat of buurt bij de Kamer van Koophandel laten registreren. Hiervoor krijgt u jaarlijks een rekening van ongeveer € 26,-, maar bent u wel hoofdelijk aansprakelijk. Wilt u dit niet, dan moet wel een bestuur samengesteld worden met mininaal: voorzitter, secretaris en penningmeester.