Erica 150 jaar

Een link naar ...?

Historische Kring Erica     De website naar de zeer actieve HKE, die in de feestweek een eigen tentoonstelling zullen verzorgen in de kantine van de IJsbaan.
Daarnaast verzorgen zij de inhoud van het jubileumboek Erica 150 jaar, dat nu besteld kan worden via deze website.   www.webshop.erica150jaar.nl
 

TER INFO
Er is recent nog een boek over de geschiedenis van Erica in omloop gebracht (Auteur Wim Visscher).

Deze wordt nu via andere kanalen aangeboden. Om verwarring te voorkomen, het volgende ...
Wij hechten eraan te melden dat dit NIET het door de HKE samengestelde jubileumboek betreft.
Alleen via deze webwinkel en in de feestweek is HET BOEK van onze eigen HKE te verkrijgen.

Steun het noeste vrijwillIigerswerk van onze dorpsgenoten en schaf het enige echte "150 JAAR OP ERICA" aan.

Het enige boek met gevoel voor en van Erica.Erica in het nieuws (1876-1993)    Een door de heer B. Zwart verzamelde collectie aan krantenknipsels waarin Erica centraal staat. Ook hierin artikelen over het 70 jarig en 100 jarig bestaan van Erica. O.a het ontstaan van het zwembad en de St. Gerardusschool (nu De Brummelbos).
 
 
Heeft u ook een website met historische feitjes en wetenswaardigheden over Erica en haar bewoners,
laat het Erica weten!